MATEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÉM LÁNU

Naše školka

 
         
 
 

 
 
Akce školy
 

PODZIM
Táborák - společné odpoledne rodičů a dětí
Podzimní dílna, společné tvoření rodičů a dětí

ZIMA
Mikulášská nadílka pro děti ve spolupráci se ZŠ Na Dlouhém lánu
Setkání u vánočního stromu - společně s rodiči a dětmi oslavíme příchod Vánoc u vánočního stromu na zahradě mateřské školy
Masopustní karneval – dopolední akce pro děti, karneval, sladké koblihy a den plný radosti a muziky
Den otevřených dveří + dílničky pro rodiče a nové děti

JARO
Velikonoční dílna – společné tvoření rodičů a děti
Čarodějnický rej – táborák, společné odpoledne rodičů a děti
MDD – soutěže, hry, odměny
Rozloučení s předškoláky – vystoupení děti, pasování, dárky na památku

 
Přehled akcí v rámci plnění školního vzdělávacího programu „Putování stonožky za poznáním“.
 

POZNÁVACÍ VÝLETY :
„ Pohádková země V. Klimtové“ – Pičín, Čechová stodola, Planetárium, Koněpruské jeskyně, Minizoo u Buštěhradu, ZOO Praha, Šestajovice – návštěva svíčkárny, výroba čokolády

EKOPROGRAMY V MŠ :
témata programu např. ornitologie -.dravci, lesní zvěř, zimní spáči s ježkem, jak se peče chleba, ptáčci v zimě a mnoho dalších

PROJEKTY :
„Hurá do opery“ – návštěvy Státní opery, návštěvy Rudolfina v cyklu „Rudolfínek“ , v rámci plnění projektu „Celé Česko čte dětem“ - návštěvy knihoven, „Babička a dědeček do školky“ - posílení mezigeneračního sdílení času, prostoru a předávání hodnot

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY:
Šárecké údolí Praha, Letohrádek Hvězda Praha, bezpečně do školky – návštěva Policie ČR, Hasičského sboru, Záchranné služby, lucerničkové průvody – uspávání broučků

MULTIKULTURNÍ PROJEKTY:
„Africké tance“, „Život indiánů“, „Japonsko“

Při plánování a výběru akci klademe důraz na prožitkové učení. Akce jsou každoročně obměňovány a inovovány, tak aby byly pro děti zajímavé, obohacovaly jejich poznání a byly pro ně přínosem. Přehled akcí na konkrétní školní rok je pro rodiče k dispozici na webových stránkách školy, na nástěnce pro rodiče v MŠ. Na škole je také zavedena e-mailová korespondence mezi učitelkami jednotlivých tříd a rodiči. Prostřednictvím e-mailu jsou rodiče průběžně informovaní o dění, akcích ve třídě, kterou jejich dítě navštěvuje.

 
 
 

 

AKTUALITY

 

ZÁŘÍ

26.09. od 10:00 hodin nás navštíví Bářino toulavé divadlo s pohádkou "Strašidýlko Bačkůrka aneb Jak se skamarádit".

27.09. odchází delfíni do Rudolfína, program s názvem "Malé nejen hudební řádění".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
web: Bc. Klára Šuvarská