MATEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÉM LÁNU

Naše školka

 
         
 
 

 
 
Akce školy
 

PODZIM
Táborák - společné odpoledne rodičů a dětí
Podzimní dílna, společné tvoření rodičů a dětí

ZIMA
Mikulášská nadílka pro děti ve spolupráci se ZŠ Na Dlouhém lánu
Setkání u vánočního stromu - společně s rodiči a dětmi oslavíme příchod Vánoc u vánočního stromu na zahradě mateřské školy
Masopustní karneval – dopolední akce pro děti, karneval, sladké koblihy a den plný radosti a muziky
Den otevřených dveří + dílničky pro rodiče a nové děti

JARO
Velikonoční dílna – společné tvoření rodičů a děti
Čarodějnický rej – táborák, společné odpoledne rodičů a děti
MDD – soutěže, hry, odměny
Rozloučení s předškoláky – vystoupení děti, pasování, dárky na památku

 
Přehled akcí v rámci plnění školního vzdělávacího programu „Putování stonožky za poznáním“.
 

POZNÁVACÍ VÝLETY :
„ Pohádková země V. Klimtové“ – Pičín, Čechová stodola, Planetárium, Koněpruské jeskyně, Minizoo u Buštěhradu, ZOO Praha, Šestajovice – návštěva svíčkárny, výroba čokolády

EKOPROGRAMY V MŠ :
témata programu např. ornitologie -.dravci, lesní zvěř, zimní spáči s ježkem, jak se peče chleba, ptáčci v zimě a mnoho dalších

PROJEKTY :
„Hurá do opery“ – návštěvy Státní opery, návštěvy Rudolfina v cyklu „Rudolfínek“ , v rámci plnění projektu „Celé Česko čte dětem“ - návštěvy knihoven, „Babička a dědeček do školky“ - posílení mezigeneračního sdílení času, prostoru a předávání hodnot

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY:
Šárecké údolí Praha, Letohrádek Hvězda Praha, bezpečně do školky – návštěva Policie ČR, Hasičského sboru, Záchranné služby, lucerničkové průvody – uspávání broučků

MULTIKULTURNÍ PROJEKTY:
„Africké tance“, „Život indiánů“, „Japonsko“

Při plánování a výběru akci klademe důraz na prožitkové učení. Akce jsou každoročně obměňovány a inovovány, tak aby byly pro děti zajímavé, obohacovaly jejich poznání a byly pro ně přínosem. Přehled akcí na konkrétní školní rok je pro rodiče k dispozici na webových stránkách školy, na nástěnce pro rodiče v MŠ. Na škole je také zavedena e-mailová korespondence mezi učitelkami jednotlivých tříd a rodiči. Prostřednictvím e-mailu jsou rodiče průběžně informovaní o dění, akcích ve třídě, kterou jejich dítě navštěvuje.

 
 
 

 

AKTUALITY

 

LEDEN 2019

V prvním lednovém týdnu projdou naši školku Tříkrálové průvody…

V pátek 11. 1. pojedou děti ze třídy Veverek do Rudolfina na pořad Ouška Hoboje.

V úterý 15. 1. nás navštíví divadlo hudební agentury Kubec - Špringlová s představením Plecha a Neplecha jdou do světa.

Ve čtvrtek 24. 1. uvidíme krátký program s hasiči, policií a popeláři, dozvíme se něco o fungování těchto složek…

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

PROSINEC

V úterý 4. 12. k nám přijede divadlo paní Hessové s pohádkou Andělé ze zapomenuté skříňky.

Ve středu 5. 12. dopoledne navštíví naši školku Mikuláš, čerti a andělé.

Ve středu 12. 12. půjdou děti z delfínů na vánoční koncert do ZUŠ Charlotty Masarykové.

Ve čtvrtek 13. 12. půjdou děti z delfínů do Rudolfina na pořad Hravá harfa.

V pátek 14. 12. navštíví naši školku studenti z gymnázia s vánočním programem.

V pondělí 17. 12. v 16. 30. se setkáme u vánočního stromku na zahradě naší školky. Čeká nás krátký program s koledami a rozsvěcováním stromečku.

V úterý 18.12. proběhne vánoční nadílka ve třídách.

Od soboty 22. 12. do úterý 1. 1. jsou v naší školce vánoční prázdniny.

LISTOPAD

V pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. jsou podzimní prázdniny, provoz školky bude omezen.

V úterý 20. 11. přijede divadélko Matěje Kopeckého s představením Medvěd Ťupínek.

Ve středu 28. 11. od 15 do 17 hodin budeme mít ve druhém patře školky
Adventní výtvarnou dílnu. Můžete si společně s dětmi vytvořit mikulášské drobnosti i vánoční dekorace a pochutnat si na dobrotách od pilných maminek a babiček…

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

ŘÍJEN

V úterý 2. 10. v 17:00 se koná třídní schůzka! Budeme volit nové členy SRPŠ, dozvíte se novinky o provozu školy, akcích a kroužcích na letošní školní rok…

Ve čtvrtek 11. 10. přijede k nám na zahradu paní chovatelka s živými kozami. Pozvánka ke stažení zde.

Ve čtvrtek 18. 10. nám divadlo DOKOLA zahraje pohádku O Budulínkovi.

Ve středu 24. 10. půjdou děti ze třídy Delfínků poprvé do Rudolfína na pořad Malé hudební řádění.

V pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. jsou podzimní prázdniny, provoz školky bude omezen.

Na akcích školy budou pořizovány fotografie, které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách, v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.


ZÁŘÍ

Vítáme všechny malé i velké v novém školním roce!

A co nás čeká v září?

V úterý 18. 9. v 10:00 k nám přijede Divadlo Evy Hruškové s představením Šípková Růženka.

V úterý 25. 9. od 17 hodin bude na zahradě školy seznamovací táborák.
Opečeme si buřtíky, popovídáme a zasoutěžíme si… Přineste si uzeniny k opékání a pečivo, pokud chcete, také nakrájenou zeleninu a ovoce pro děti.
Čaj pro děti, kávu, tácky, hořčici a kečup zajistí školka. Za děti v průběhu akce odpovídají rodiče!
Prosíme, hlídejte si je, ať nemáme zbytečné úrazy!

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
web: Bc. Klára Šuvarská