MATEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÉM LÁNU

Naše školka

 
         
 
 

 
 
Akce školy
 

PODZIM
Táborák - společné odpoledne rodičů a dětí
Podzimní dílna, společné tvoření rodičů a dětí

ZIMA
Mikulášská nadílka pro děti ve spolupráci se ZŠ Na Dlouhém lánu
Setkání u vánočního stromu - společně s rodiči a dětmi oslavíme příchod Vánoc u vánočního stromu na zahradě mateřské školy
Masopustní karneval – dopolední akce pro děti, karneval, sladké koblihy a den plný radosti a muziky
Den otevřených dveří + dílničky pro rodiče a nové děti

JARO
Velikonoční dílna – společné tvoření rodičů a děti
Čarodějnický rej – táborák, společné odpoledne rodičů a děti
MDD – soutěže, hry, odměny
Rozloučení s předškoláky – vystoupení děti, pasování, dárky na památku

 
Přehled akcí v rámci plnění školního vzdělávacího programu „Putování stonožky za poznáním“.
 

POZNÁVACÍ VÝLETY :
„ Pohádková země V. Klimtové“ – Pičín, Čechová stodola, Planetárium, Koněpruské jeskyně, Minizoo u Buštěhradu, ZOO Praha, Šestajovice – návštěva svíčkárny, výroba čokolády

EKOPROGRAMY V MŠ :
témata programu např. ornitologie -.dravci, lesní zvěř, zimní spáči s ježkem, jak se peče chleba, ptáčci v zimě a mnoho dalších

PROJEKTY :
„Hurá do opery“ – návštěvy Státní opery, návštěvy Rudolfina v cyklu „Rudolfínek“ , v rámci plnění projektu „Celé Česko čte dětem“ - návštěvy knihoven, „Babička a dědeček do školky“ - posílení mezigeneračního sdílení času, prostoru a předávání hodnot

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY:
Šárecké údolí Praha, Letohrádek Hvězda Praha, bezpečně do školky – návštěva Policie ČR, Hasičského sboru, Záchranné služby, lucerničkové průvody – uspávání broučků

MULTIKULTURNÍ PROJEKTY:
„Africké tance“, „Život indiánů“, „Japonsko“

Při plánování a výběru akci klademe důraz na prožitkové učení. Akce jsou každoročně obměňovány a inovovány, tak aby byly pro děti zajímavé, obohacovaly jejich poznání a byly pro ně přínosem. Přehled akcí na konkrétní školní rok je pro rodiče k dispozici na webových stránkách školy, na nástěnce pro rodiče v MŠ. Na škole je také zavedena e-mailová korespondence mezi učitelkami jednotlivých tříd a rodiči. Prostřednictvím e-mailu jsou rodiče průběžně informovaní o dění, akcích ve třídě, kterou jejich dítě navštěvuje.

 
 
 

 

AKTUALITY

 

LISTOPAD

Ve čtvrtek 2. 11. čeká starší děti program
MALÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY v 9:20 třída Veverek - lekce Malý zpracovatel odpadů
v 10:40 třída Delfínů - lekce Malý vodohospodář

V úterý 7. 11. přijede divadélko Matěje Kopeckého s představením Myška Terezka.

Ve středu 15. 11. půjdou děti ze třídy  Veverek z cyklu "Hurá do opery" na prohlídku Národního divadla. Spolu s prohlídkou uvidí i představení "Bastien a Bastienka".

V úterý 28. 11. od 15 do 17 hodin budeme mít ve druhém patře školky Adventní výtvarnou dílnu. Můžete si společně s dětmi vytvořit mikulášské drobnosti i vánoční dekorace a pochutnat si na dobrotách od pilných maminek a babiček…

Ve čtvrtek 30. 11. nás čeká promítání pořadů v nafouknuté kopuli Sférického kina, které přijede k nám do školky.

ŘÍJEN

V pondělí 2. 10. v 16:30 čeká malé i velké seznamovací táborák BRAMBORÁČEK – na zahradě školky si opečeme buřtíky, popovídáme, pohrajeme a splníme i pár bramborových úkolů.

V úterý 10. 10. půjdou děti ze třídy Delfínků do muzea v Kinského zahradách na interaktivní výstavu Život na statku.

V pondělí 23. 10. půjdou děti ze třídy Veverek poprvé do Opery.

Ve čtvrtek 26.10. a v pátek 27.10.jsou podzimní prázdniny, provoz školky bude omezen.

V úterý 31.10. v 10:00 nás čeká divadelní představení Veselé vaření.

ZÁŘÍ

V úterý 26. 9. v 10:00 k nám přijede Bářino toulavé divadlo s představením Strašidýlko Bačkůrka aneb „Jak se skamarádit“.

V úterý 26. 9. v 17:00 budou v naší škole TŘÍDNÍ SCHŮZKY!

Ve středu 27. 9. čeká děti ze třídy Delfínků první návštěva Rudolfina –
Malé Hudební řádění.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
web: Bc. Klára Šuvarská