MATEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÉM LÁNU

Naše školka

 
         
 
 

 
 
Informace pro rodiče
 

Vážení rodiče,

 • Každou změnu zaměstnavatele, bydliště, telefonu, apod. oznamte laskavě učitelce na třídě, kam vaše dítě dochází.
 • Informace o dětech a o průběhu výchovně vzdělávací činnosti podávají učitelky na třídách, popřípadě na třídní schůzce, informace se podávají na vyžádání rodičů
 • Do mateřské školy chodí jen zdravé děti viz. Školní řád odst. XI. Žádné léky se v mateřské škole dětem nepodávají. Viz. Školní řád, odst. XIII.
 • Onemocní-li dítě infekční chorobou, oznamte to neprodleně mateřské škole.
 • Rodiče nebo jimi pověřená osoba jsou povinni, při příchodu do mateřské školy, předat dítě učitelce na třídě. Rodiče jsou povinni předat učitelce dítě zdravé, bez vnějších známek onemocnění, čisté, upravené. /Případně  ji informovat o zdravotním problému dítěte den předem – žaludeční nevolnost, střevní nevolnost, bolest hlavy, teplota... (Zákon č.. 89/2012 občanský zákoník § 858,)
 • Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.
  • Při předávání dětí odpoledne na zahradě musí mít učitelka přehled o tom, kdy a s kým dítě odchází. Učitelka předává dítě zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
  • Ve škole probíhá mnoho akcí, o akcích informujeme na informačních cedulích, informace jsou též na webových stránkách školy, v některých případech posíláme informace na e- mail rodičů.
  • Nedávejte dětem drahé předměty do mateřské školy - škola za ně neručí.
  • Žádáme rodiče, aby podepsali nebo označili dětem veškeré oblečení, používané v MŠ.
  • Ředitelka podává rodičům informace v době, kdy není u dětí, osobní schůzku lze domluvit.

  Těšíme se na spolupráci

  Eva Fulínová, ředitelka a ostatní zaměstnanci školy

  V Praze dne 1.9.2018

 
Přehled divadelních představení ve školním roce 2018/2019
 

18. 09. 2018 v 10:00 hodin

Šípková Růženka

Eva Hrušková

18. 10. 2018 v 09:45 hodin

O Budulínkovi

p. Šimková - divadlo Dokola

20. 11. 2018 v 10:00 hodin

Medvídek Ťupínek

Matěj Kopecký

04. 12. 2018 v 10:45 hodin

Andělé ze zapomenuté skříňky

I. Hessová - Divadlo Žlutý kopec

15. 01. 2019 v 10:00 hodin

Plecha a Neplecha jdou do světa

Hud. agentura Kubec - Špringlová

27. 02. 2019 v 10:00 hodin

Kabaret

Soubor J. Matějcové - p. Chrastinová

13. 03. 2019 v 10:00 hodin

Trosečník

p. Sochor

16. 04. 2019 v 10:00 hodin

Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce

I. Hessová - divadlo Kašpárek


 

Rudolfínek – Hudební pořady v Rudolfínu pro starší děti

Malé hudební řádění 24. 10. 2018 v 10 hodin 4. třída
Hravá harfa 13. 12. 2018 v 10 hodin 4. třída
Ouška (h)oboje 11. 1. 2019 v 10 hodin 3. třída
Malý orffestr 1. 3. 2019 v 10 hodin 4. třída
Zvířátka 22. 3. 2019 v 9 hodin 3. a 4. třída
Housle 16. 5. 2019 v 9 hodin 3. třída
 
Prázdniny ve školním roce 2018/2019
Podzimní prázdniny: pondělí 29. a úterý 30. 10. 2018
   
Vánoční prázdniny: sobota 22. 12. 2018 až středa 1. 1. 2019
   
Pololetní prázdniny: pátek 1. 2. 2019
   
Jarní prázdniny:

v týdnu od 18. do 24. 2. 2019

   
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. 4. až pondělí 22. 4. 2019

V těchto dnech bude provoz mateřské školy omezen.

 

 

 
 
 

 

AKTUALITY

 

LEDEN 2019

V prvním lednovém týdnu projdou naši školku Tříkrálové průvody…

V pátek 11. 1. pojedou děti ze třídy Veverek do Rudolfina na pořad Ouška Hoboje.

V úterý 15. 1. nás navštíví divadlo hudební agentury Kubec - Špringlová s představením Plecha a Neplecha jdou do světa.

Ve čtvrtek 24. 1. uvidíme krátký program s hasiči, policií a popeláři, dozvíme se něco o fungování těchto složek…

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

PROSINEC

V úterý 4. 12. k nám přijede divadlo paní Hessové s pohádkou Andělé ze zapomenuté skříňky.

Ve středu 5. 12. dopoledne navštíví naši školku Mikuláš, čerti a andělé.

Ve středu 12. 12. půjdou děti z delfínů na vánoční koncert do ZUŠ Charlotty Masarykové.

Ve čtvrtek 13. 12. půjdou děti z delfínů do Rudolfina na pořad Hravá harfa.

V pátek 14. 12. navštíví naši školku studenti z gymnázia s vánočním programem.

V pondělí 17. 12. v 16. 30. se setkáme u vánočního stromku na zahradě naší školky. Čeká nás krátký program s koledami a rozsvěcováním stromečku.

V úterý 18.12. proběhne vánoční nadílka ve třídách.

Od soboty 22. 12. do úterý 1. 1. jsou v naší školce vánoční prázdniny.

LISTOPAD

V pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. jsou podzimní prázdniny, provoz školky bude omezen.

V úterý 20. 11. přijede divadélko Matěje Kopeckého s představením Medvěd Ťupínek.

Ve středu 28. 11. od 15 do 17 hodin budeme mít ve druhém patře školky
Adventní výtvarnou dílnu. Můžete si společně s dětmi vytvořit mikulášské drobnosti i vánoční dekorace a pochutnat si na dobrotách od pilných maminek a babiček…

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

ŘÍJEN

V úterý 2. 10. v 17:00 se koná třídní schůzka! Budeme volit nové členy SRPŠ, dozvíte se novinky o provozu školy, akcích a kroužcích na letošní školní rok…

Ve čtvrtek 11. 10. přijede k nám na zahradu paní chovatelka s živými kozami. Pozvánka ke stažení zde.

Ve čtvrtek 18. 10. nám divadlo DOKOLA zahraje pohádku O Budulínkovi.

Ve středu 24. 10. půjdou děti ze třídy Delfínků poprvé do Rudolfína na pořad Malé hudební řádění.

V pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. jsou podzimní prázdniny, provoz školky bude omezen.

Na akcích školy budou pořizovány fotografie, které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách, v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

ZÁŘÍ

Vítáme všechny malé i velké v novém školním roce!

A co nás čeká v září?

V úterý 18. 9. v 10:00 k nám přijede Divadlo Evy Hruškové s představením Šípková Růženka.

V úterý 25. 9. od 17 hodin bude na zahradě školy seznamovací táborák.
Opečeme si buřtíky, popovídáme a zasoutěžíme si… Přineste si uzeniny k opékání a pečivo, pokud chcete, také nakrájenou zeleninu a ovoce pro děti.
Čaj pro děti, kávu, tácky, hořčici a kečup zajistí školka. Za děti v průběhu akce odpovídají rodiče!
Prosíme, hlídejte si je, ať nemáme zbytečné úrazy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
web: Bc. Klára Šuvarská