MATEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÉM LÁNU

Naše školka

 
         
 
 

 
 
Prezentace
 
Školní vzdělávací program : "P U T O V Á N Í   S T O N O Ž K Y   Z A   P O Z N Á N Í M"
 
V naší školce se zaměřujeme na celkový rozvoj dětí, snažíme se vytvořit dětem příjemné, bezpečné a podnětné prostředí. Rozvíjíme sociální dovednosti dětí - vedeme je ke spolupráci, kamarádství, ohleduplnosti, toleranci a respektování druhých. Rozvíjíme a zdokonalujeme komunikativní dovednosti, učíme děti řešit konfliktní situace bez násilí. Podporujeme samostatnost, vedeme děti k soběstačnosti v sebeobsluze. Do dětského kolektivu začleňujeme děti různých národností a etnik. V rámci výchovně-vzdělávací činnosti seznamujeme děti se světem okolo nás a jeho zákonitostmi. Uvědomujeme si, že ochrana přírody je v současné době velmi důležitá, snažíme se vést děti k poznávání a ochraně okolní přírody. Ekologická výchova je přirozenou součástí všech našich aktivit.
 

Mateřská škola je zapojena do programu " Šablony pro MŠ " - vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ.

Název projektu : MŠ Na Dlouhém lánu_ŠABLONY I.

Projekt číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005452

 
 
Zaměřujeme se na rozvoj těchto oblastí:
 

Ekologie

v rámci ekologie je naše škola zapojena do projektů: Recyklohraní, Mrkvička, sběr víček, sběr kaštanů, spolupráce  „Lesy Praha“, „Koniklec“, EKO centrum Šárinka

Kultura

projekt „Rudolfínek“, projekt „Hurá do Opery“, návštěva divadelních představení, projekt „Moje vlast“

Tradice

podzimní a jarní tvořivé dílny, „Dyňohraní“, lucerníčkové průvody, rozsvícení vánočního stromu, masopustní oslavy, čarodějnice, zahradní slavnosti – „Vítáni jara“ , projekty v rámci multikulturní výchovy

Předmatematické  dovednosti

Práce na interaktivní tabuli + Interaktivní programy pro předškolní vzdělávání, pracovní sešit pro předškoláky „Kuliferda“, didaktické hry se zaměřením na předmatematické dovednosti, výukové programy LOGICO

Předčtenářské dovednosti

projekt „Celé Česko čte dětem“, projekt „Babička a dědeček do školky", návštěvy knihovny

 

   
 

V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“, měly dětí ze třídy berušek možnost se seznámit s mongolskou pohádkou. Pohádka byla předčítaná v mongolštině a zároveň si děti poslechly český překlad (p. Mráčková).- naleznete zde.

 
 
Spolupracujeme:
   

Adopce na dálku

kolektiv mateřské školy spolu s rodiči podporuje chlapce z Ugandy Juniora Senkusu. Chlapec tak dostává možnost na život se vzděláním.

 
 
Junior Senkusu
 
Korespondence mateřské školy s Juniorem:
 

Spolupráce se ZŠ Na Dlouhém lánu

společné akce věnované dětem během roku

   

Spolupráce s o.s. Rytmus

spolupráce s občanským sdružením Rytmus - pomoc při začlenění do běžného života znevýhodněných lidí

Recyklohraní o.p.s.

jsme zapojeni do školního recyklačního programu „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“, http://www.recyklohrani.cz/

   
Výukový projekt "Hurá do opery"

V setkáních, zaměřených na operu uvidí děti v cyklu P ¾ hodinový průřez operou Prodaná nevěsta a v následujícím setkání obdobně zpracovanou operu Čert a Káča. Dále se v cyklu P setkají s Baletní školičkou a projdou se hledištěm operního domu.


   

Spolupracujeme s pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze

umožňujeme praxi studentům, účastníme se výzkumu, který se zabývá prací MŠ a  přechodem dětí z předškolního do základního vzdělávání

   

Spolupracujeme s Domovem seniorů „Eliška“

společné akce  děti a seniorů,  hudebně-taneční vystoupení  dětí , výroba dárků pro babičky a dědečky

   
Zapojení do projektu "Záhony pro školky" - spolek s cílem podpořit osvětu dětí v oblasti jídla a vztahu k planetě Zemi.  Projekt "Záhony pro školky" cílí především na pětileté a šestileté děti, ale i mladší tříleté a čtyřleté děti se pozorováním záhonu na školní zahradě a dění kolem něj mnohému naučí. Kromě založení záhonu a péčí o něj je součástí projektu didaktický program.
   
Naše úspěchy:
   

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM A KNIHOVNA J.  A. KOMENSKÉHO VYHLÁSILO VÝTVARNOU SOUTĚŽ K PŘÍLEŽITOSTI 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. POD NÁZVEM „KAREL IV. OČIMA DĚTÍ“.


PRÁCE NAŠICH DĚTÍ OCENILA POROTA TAKTO:

2. cena I. kat.-prostorové objekty – keramický kroužek

2. cena kat.IB –výkresy třída Delfínků

čestné uznání kat. IB – třída Žabky

čestné uznání kat. IB – třída Ježečkové

NAŠE ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH:

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání věcných cen proběhne 16. června 2016 od 13.00 v budově Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, Valdštejnská 18, Praha 1. Pozvánka k nahlédnutí.

   

V roce 2016 se naše škola zúčastnila Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 2016.

Naše škola získala dvě ocenění:

  • medaili  Nik A.
  • čestné uznání  Ondřej K.

Je to opravdu velký úspěch, neboť porota vybírala z 5 050 prací z 335 organizací a škol z celé České republiky (celkový počet zaregistrovaných prací byl 18 075 ze 77 zemí) a udělila jen 674 ocenění (69 individuálních medailí, 1 medaile za kolektivní práci, 40 medailí školám za kolekce a 564 čestných uznání). Výsledkovou listinu včetně fotografií oceněných prací naleznete zde: http://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/oceneni/cr/.


 

AKTUALITY

 

ČERVEN

V úterý 4. 6. čeká děti z Veverek a Delfínů seminář magistrátu Bezpečnost dětem - přijedou hasiči, policie a sanitka.

Ve čtvrtek 6. 6. pojedou děti z Veverek a Delfínů na celodenní výlet do Zeměráje u Kovářova.

Ve čtvrtek 12. 6. pojedou děti ze Žabiček a Ježečků na polodenní výlet do Zooparku Zájezd u Buštěhradu.

V úterý 18. 6. od 16:30 bude Zahradní slavnost s táborákem, písničkami a vítáním léta a s rozloučením s předškoláky.

Ve čtvrtek 20. 6. půjdou děti ze třídy Delfínů potěšit babičky a dědečky z Domova seniorů pásmem básniček a písniček.

V pátek 28. 6. končí letošní školní rok!

Všem velkým i malým přejeme
krásné léto a těšíme se na všechny
zase v září…

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

KVĚTEN

Ve čtvrtek 2. 5. k nám přijedou Zoubkové víly – studentky stomatologické fakulty a budou naše děti učit čistit zoubky. Doneste prosím dětem kartáčky na zuby!

V úterý 14. 5. půjdou děti ze třídy Delfínů
do Rudolfina na pořad Malý Orffestr.

Ve středu 15. 5. navštíví naši školku studenti z gymnázia s hudebně pohybovým programem Máme rádi zvířata.

Ve čtvrtek 16. 5. půjdou děti ze třídy Veverek do Rudolfina na pořad Hou hou – housle jdou.

V pondělí 20. 5. v 17 hodin pořádáme poslední přednášku pro rodiče – tentokrát o první pomoci – jak přežít ve zdraví léto s předškoláky. Přijede k nám zdravotník Pepa přímo ze záchranky.

Ve středu 29. 5. v 10 hodin oslavíme na naší školní zahradě DEN DĚTÍ společně s Inkou Rybářovou a s jejími písničkami.

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

DUBEN

Ve čtvrtek 4. 4. čeká třídu Delfínků návštěva městské knihovny.

Ve čtvrtek 4. 4. čeká třídu Veverek workshop "Záhony pro školky".

V úterý 9. 4. nám přijdou zazpívat a zahrát na své nástroje děti ze ZUŠ Ch. Masarykové

V pondělí 15. 4. od 15 do 17 hodinpořádáme jarní dílnu pro děti a rodiče - čeká nás společné tvoření velikonočních dekorací, malování vajíček i mlsání dobrot od pilných maminek…

Letošní fotografování tříd proběhne :
: v pondělí 15. 4. - Delfíni a Žabičky
: ve středu 17. 4. - Veverky a Ježečkové.

V úterý 16. 4. k nám přijede divadlo s pohádkou Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce.

Ve středu 17. 4. pojedou Delfínci za zvířátky do Toulcova dvora

V pondělí 29. 4. od 17 do 19 hodin bude na zahradě školky opravdový čarodějnický oheň s opékáním buřtů, létáním na koštěti a s mlsáním kouzelného ovoce a zeleniny od pilných maminek. Těšíme se na všechny malé i velké!

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

BŘEZEN

Naši předškoláci půjdou na návštěvu do první třídy – ve středu 6. 3. do ZŠ Na Dlouhém lánu, ve čtvrtek 14. 3. do ZŠ Červený vrch.

V úterý 13. 3. k nám přijede divadlo pana Sochora s představením Trosečník.

V pátek 22. 3. půjdou děti ze tříd Delfínků a Veverek společně do Rudolfina na pořad Zvířátka

V úterý 26. 3. pořádáme Den otevřených dveří pro nově přijímané děti a jejich rodiče…Od 15:00 do 16:30 bude otevřena dílnička a herna pro tyto děti.

Ve středu 27. 3. opět zvemevšechny rodiče na přednášku – paní ředitelka Renáta Riedlová a paní učitelka Jana Machová nám dají informace o nástupu dětí do základní školy, školní zralosti a odkladu školní docházky.

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

ÚNOR

 

V úterý 5. 2. přijede do naší školky několik živých slepiček.

Ve čtvrtek 14. 2. pořádáme Masopustní karneval. Prosíme, děti přiveďte do tříd už oblečené v maskách…

V týdnu od 18. do 22. 2. jsou jarní prázdniny. V těchto dnech bude naše školka mít omezený provoz.

V úterý 26. 2. v 17:00 pořádáme přednášku pro rodiče. Přijede k nám paní psycholožka a vysvětlí specifika předškolního věku, zásady předškolní přípravy a diagnostiku školní zralost.

Ve středu 27. 2. k nám přijede zahrát a zazpívat Kabaret paní Matějcové.

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

LEDEN 2019

V prvním lednovém týdnu projdou naši školku Tříkrálové průvody…

V pátek 11. 1. pojedou děti ze třídy Veverek do Rudolfina na pořad Ouška Hoboje.

V úterý 15. 1. nás navštíví divadlo hudební agentury Kubec - Špringlová s představením Plecha a Neplecha jdou do světa.

Ve čtvrtek 24. 1. uvidíme krátký program s hasiči, policií a popeláři, dozvíme se něco o fungování těchto složek…

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

PROSINEC

V úterý 4. 12. k nám přijede divadlo paní Hessové s pohádkou Andělé ze zapomenuté skříňky.

Ve středu 5. 12. dopoledne navštíví naši školku Mikuláš, čerti a andělé.

Ve středu 12. 12. půjdou děti z delfínů na vánoční koncert do ZUŠ Charlotty Masarykové.

Ve čtvrtek 13. 12. půjdou děti z delfínů do Rudolfina na pořad Hravá harfa.

V pátek 14. 12. navštíví naši školku studenti z gymnázia s vánočním programem.

V pondělí 17. 12. v 16. 30. se setkáme u vánočního stromku na zahradě naší školky. Čeká nás krátký program s koledami a rozsvěcováním stromečku.

V úterý 18.12. proběhne vánoční nadílka ve třídách.

Od soboty 22. 12. do úterý 1. 1. jsou v naší školce vánoční prázdniny.

LISTOPAD

V pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. jsou podzimní prázdniny, provoz školky bude omezen.

V úterý 20. 11. přijede divadélko Matěje Kopeckého s představením Medvěd Ťupínek.

Ve středu 28. 11. od 15 do 17 hodin budeme mít ve druhém patře školky
Adventní výtvarnou dílnu. Můžete si společně s dětmi vytvořit mikulášské drobnosti i vánoční dekorace a pochutnat si na dobrotách od pilných maminek a babiček…

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

ŘÍJEN

V úterý 2. 10. v 17:00 se koná třídní schůzka! Budeme volit nové členy SRPŠ, dozvíte se novinky o provozu školy, akcích a kroužcích na letošní školní rok…

Ve čtvrtek 11. 10. přijede k nám na zahradu paní chovatelka s živými kozami. Pozvánka ke stažení zde.

Ve čtvrtek 18. 10. nám divadlo DOKOLA zahraje pohádku O Budulínkovi.

Ve středu 24. 10. půjdou děti ze třídy Delfínků poprvé do Rudolfína na pořad Malé hudební řádění.

V pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. jsou podzimní prázdniny, provoz školky bude omezen.

Na akcích školy budou pořizovány fotografie, které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách, v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

ZÁŘÍ

Vítáme všechny malé i velké v novém školním roce!

A co nás čeká v září?

V úterý 18. 9. v 10:00 k nám přijede Divadlo Evy Hruškové s představením Šípková Růženka.

V úterý 25. 9. od 17 hodin bude na zahradě školy seznamovací táborák.
Opečeme si buřtíky, popovídáme a zasoutěžíme si… Přineste si uzeniny k opékání a pečivo, pokud chcete, také nakrájenou zeleninu a ovoce pro děti.
Čaj pro děti, kávu, tácky, hořčici a kečup zajistí školka. Za děti v průběhu akce odpovídají rodiče!
Prosíme, hlídejte si je, ať nemáme zbytečné úrazy!

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
web: Bc. Klára Šuvarská