MATEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÉM LÁNU

Naše školka

 
         
 
 

 
 
Rekonstrukce mateřské školy
 

Vážení rodiče,        

dnes 8. 9. 2015 proběhlo úspěšně kolaudační řízení s malými připomínkami. Je nutné dodat kolaudační komisi ke schválení ještě 3 dokumenty, na kterých pilně pracujeme, aby byl námi avizovaný termín otevření školy dodržen.
Zítra ve středu 9. 9. 2015 proběhne stěhování nábytku a věcí zpět do školy, dále zde budou probíhat dodělávací práce /spárování marmolea, koberce – lepení soklů, lepení rohových lišt atd./, mytí oken aj. Z důvodu lepší koordinace prací bychom uvítali Vaši pomoc se stěhováním zejména ve dnech 10. a 11. 9. 2015 /čtvrtek, pátek/.  Zítra se opět ozvu.
Děkujeme ze spolupráci.                                                 

Eva Fulínová

dne 8.9.2015

 

Vážení rodiče, všechny práce v mateřské škole probíhají tak, aby bylo vše připraveno pro kolaudaci. Příští úterý, ve večerních hodinách, Vám pošlu velmi důležitou zprávu o výsledku kolaudačního řízení.
Přeji Vám hezký večer Eva Fulínová

dne 1.9.2015

 

Vážení rodiče, posílám další informaci o probíhající rekonstrukci a podrobné informace k provozu školy.


Dnes neposílám žádné fotografie, protože  instalace kuchyně a kuchyněk bude probíhat zítra. Dveře se budou osazovat tento týden, krytiny se budou pokládat až koncem týdne, telefony budou zapojeny pravděpodobně koncem příštího týdne, šatny se budou instalovat od 8.9.2015, interaktivní tabule 11.9...

Nyní důležité informace pro rodiče:

  • Termín kolaudace je podle informace generálního dodavatele stavby dohodnutý na 8.9.2015
  • Na 9.9.2015 je objednáno stěhování  školy zpět do budovy
  • Dnes na kontrolním dnu bylo dohodnuto, že škola bude v provozu od pondělka 14.9.2015 v klasickém čase od 6,30 do 17,00 hod.
  • Pro děti, jejichž rodiče si nemohou zajistit péči o dítě je zajištěn náhradní provoz
  • Prosím maminky na mateřské  dovolené a rodiče dětí, kteří si mohou v těchto devíti dnech zajistit péči o dítě, aby nevyužívali náhradní provoz v této výjimečné situaci
  • Úplata za předškolní vzdělávání bude za měsíc září poměrně snížena. /411 Kč,-/

 

Informace o náhradním provozu MŠ od 1.9.2015:

Náhradní provoz je v  nejnutnějším případě zajištěn v ZŠ Na Dlouhém lánu a v MŠ Čínská    /Dejvice/. Provozní doba  těchto škol je od 7,00 do 17,00 hod. V 8,30 se škola uzamyká.  Kapacita je omezena.
Organizace:  Veškeré informace o přihlašování dětí k náhradnímu provozu má na starosti paní učitelka Martina Šiklová.
Přihlášení dítěte posílejte mailem paní učitelce Martině Šiklové nejpozději do pátku 28.8.2015 do 18,00 hod.  Paní učitelky seznam dětí zpracují a rozdělí děti do nabídnutých škol. O děti  ve školách budou pečovat paní učitelky z naší MŠ. Seznamy dětí, které budou nahlášeny k náhradnímu provozu, budou v pátek v pozdějších večerních hodinách zveřejněny na webu školy. Budou tam i informace o platbách v jednotlivých školách. /stravné, školné/
Vybavení dětí sebou: bačkorky, polštářek, věci na převlečení. Strava je zajištěna, hygienické potřeby jsou zajištěny.
Děkuji za pochopení.

Informace pro rodiče nově přijatých dětí:

Vážení rodiče, jak jsem vás již  informovala na třídní schůzce dne 9.6.2015, že děti mohou být přijaty až po kolaudaci školy, došlo k posunu možného nástupu  vašeho dítěte do MŠ. Velice mne to mrzí, ale bohužel došlo ke zdržení při zahájení rekonstrukce a těchto devět dní chybí při dokončení a předání školy k provozu.
Aby šlo vše co nejsnadněji, je pro rodiče nově přijatých dětí zajištěn informační servis, kdy je možná domluva na adaptační době dítěte přímo s učitelkou, která bude o vaše dítě pečovat.
Seznamy s rozmístěním nově přijatých dětí ve třídách Žabky a Ježci budou na webu školy od středy 26.8.2015. Po tomto datu můžete volat paní učitelce, která bude o vaše dítě pečovat a dohodnout s ní adaptační dobu vašeho dítěte.
Dohoda s paní učitelkou : Třída Žabky – Václava Mařatová
                                               Třída Ježci    -  Alena Lokvencová     
Děkuji za pochopení.

Poskytování informací pro rodiče:

Paní učitelka Daniela Ferencová
Informace poskytujeme od 9,00hod do 17,00 hod.

  • Prosíme rodiče, kteří doma pečovali o květiny po dobu rekonstrukce, o laskavé navrácení v týdnu od 21.9.2015, dříve nebude čas na přesazování květin. Děkujeme
  • Vážení rodiče, pokud byste mohli pomoci škole s vynášením věcí ze sklepa dne 9.9.2015 /středa/od 16,00 do 20,00 hod. budeme velice vděčné za pomoc.  Předpokládám, že  vše poběží podle plánu a nebudeme muset datum posunout, máme čas do 13.9.2015 / to je malé odlehčení na závěr/

Vážení rodiče, chtěla bych vám poděkovat za pochopení, trpělivost, vstřícnost a spolupráci.

Další informace k průběhu rekonstrukce budou zveřejněny v úterý 1.9.2015.

Děkuji Eva Fulínová

dne 25.8.2015

 

Vážení rodiče,

posílám třetí informaci o probíhající rekonstrukci. Tento  týden se pokládají dlažby a obklady. Od příštího týdne bude probíhat instalace školní kuchyně, výtahu a malých kuchyněk. Příští týden se také budou pokládat podlahové krytiny a bude se malovat. Termín kolaudace ještě nebyl určen.
Vážení rodiče,  telefony v mateřské škole ještě nejsou zapojeny, není možné se do MŠ dovolat. Veškeré informace vám budu předávat přes webové stránky školy.
Příští týden, v úterý večer, po kontrolním dnu vás budu opět informovat, informace budou podrobnější.  S pozdravem Eva Fulínová

dne 17.8.2015

 

Vážení rodiče,

posílám druhou informaci o probíhající rekonstrukci. Přiložené fotografie vypovídají o velkém tempu, které dodavatelská firma nastavila. Běžně je ve škole 28 - 32 řemeslníků i ostatních pracovníků, kteří pracují od rána do večera, včetně sobot a nedělí. Zahajují se práce na obkladech, instalaci svítidel, vybírají se koberce... Ještě je potřeba položit marmoleum do tříd a chodeb, nainstalovat moderní kuchyň i malé kuchyňky, vymalovat, namontovat nábytek do prostoru pro lůžkoviny, nainstalovat šatny a  mnoho dalších prací. V minulé zprávě jsem psala o námitce, která pozastavila práce na několik dní. Na dnešním kontrolním dni ještě nebylo určeno, zda nebo k jakému zdržení při předání stavby dojde. Nyní je nutné připravit vše pro kolaudaci. Jelikož práce vrcholí a začátek školního roku se blíží, další zprávu a informaci pošlu příští týden v úterý po kontrolním dnu.  Vážení rodiče, chtěla bych vám říci, že všichni dělají co mohou, aby školní rok začal co nejdříve.

Přeji Vám i nadále hezké léto, ale s trochu menšími teplotami. Eva Fulínová          

  

dne 11.8.2015

 

Vážení rodiče, posíláme první informaci o probíhající rekonstrukci v naší mateřské škole.

Jelikož byla dána námitka na tendr firmou, která nevyhrála, muselo se čekat s vystěhováním školy a následnými bouracími pracemi, podle zákonné lhůty, do 7.7.2015 do půlnoci. 8.7.2015  v 7,00 hodin ráno začalo stěhování školy a také se začalo s bouracími pracemi. Na dnešních fotografiích vidíte stav školy po týdnu probíhající rekonstrukce. Přeji vám hezké léto a věřím, že se začátkem září sejdeme v nové krásné školce.  Eva Fulínová 

dne 17.7.2015

 

Vážení rodiče,
v průběhu letních prázdnin proběhne v Mš rozsáhlá rekonstrukce celé budovy a částečně i zahrady školy.
Rekonstrukce budovy by zahrnovala: střechu, zateplení budovy, fasádu, vnitřní prostory – kuchyň včetně příslušenství, třídy, herny, koupelny, šatny, chodby, školnický byt aj. Částečná rekonstrukce zahrady by zahrnovala: chodníky, plot kolem celého areálu, bazén, zbourání garáže a zahradního sklípku, umístění dřevěného srubu, likvidace prostoru s houpačkami.
S úpravou souvisí i kácení některých stromů a průřez ostatních stromů a keřů v areálu. Odbor životního prostření doporučil provést zahradnické práce v době vegetačního klidu tzn. do 31. 3. 2015. Vše proběhne za provozu, a proto je nutné dbát na zvýšenou bezpečnost dětí! Za poražené stromy budou vysazeny nové.
Práce na budově budou zahájeny za provozu již v květnu 2015 a to střechou, zateplováním a fasádou.
Z důvodu velkého rozsahu prací a po dohodě se zřizovatelem bude školní rok ukončen předčasně a to již v pátek 19. 6. 2015. Od 22. 6. 2015 by měly naplno začít práce v budově. Do této doby musí být škola vystěhována a k dispozici stavebním firmám. V souvislosti se stěhováním věcí Vás, rodiče, chceme požádat o pomoc a spolupráci, odvoz bude provádět stěhovací firma.
Pro Vaši informaci: střecha, zateplení a fasáda je financována z fondů EU, ostatní náklady budou hrazeny z prostředků Městské části Prahy 6.
Nástup dětí a s tím spojený začátek školního roku 2015 – 16 se uskuteční až po kolaudaci zrekonstruovaných prostor.
Průběžné informace o přípravách a probíhající rekonstrukci budou zveřejňovány na webu školy /www.naseskolka.cz/ nebo na nástěnce u ředitelny.
Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 11. 3. 2015

Bc. Eva Fulínová, ředitelka školy

 
VÁŽENÍ RODIČE,
VZHLEDEM K ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCI BUDOVY ŠKOLY DOJDE K PŘEDČASNÉMU PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ. ŠKOLA BUDE UZAVŘENA JIŽ 22. 6. 2015.
DĚTEM, KTERÉ NEBUDOU OD TOHOTO DATA VYUŽÍVAT NÁHRADNÍ PROVOZ, BUDE ČÁSTEČNĚ SNÍŽENA ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZA MĚSÍC ČERVEN 2015 A TO O 214,- Kč. /§6 Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění/.
PŘEPLATEK Z ÚPLATY ZA MĚSÍC ČERVEN 2015 BUDE ZASLÁN NA ÚČET ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM SPOLU S PŘEPLATKEM ZA STRAVNÉ KONCEM ČERVNA 2015.
 

VÁŽENÍ RODIČE,
NA ZÁKLADĚ DOTAZŮ NĚKTERÝCH Z VÁS NA ZŘIZOVATELE, OZNAMUJI, ŽE V OJEDINĚLÝCH PŘÍPADECH, KDY NEBUDETE MÍT MOŽNOST ZAJISTIT PÉČI O DÍTĚ V RÁMCI RODINY, BUDE UMÍSTĚNO NA NĚKTEROU Z MŠ NA OBVODU PRAHY 6 A TO V TERMÍNU OD 22. 6. 2015, KDY V NAŠÍ ŠKOLE PROBÍHÁ REKONSTRUKCE. VŠE JE TEPRVE V JEDNÁNÍ. DÁME VČAS NA VĚDOMÍ.
RODIČE, KTEŘÍ BUDOU VYUŽÍVAT TOTO MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ, NAHLASTE SE URYCHLENĚ NA TŘÍDÁCH. DĚKUJI.

V PRAZE DNE 17. 3. 2015

Bc. Eva Fulínová, ředitelka školy

 

DOCHÁZKA DĚTÍ V DOBĚ PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLY OD 22. 6. – 30. 6. 2015


POUZE PRO ZÁVAZNĚ PŘIHLÁŠENÉ DĚTI /VIZ. SEZNAM/
MÍSTO POBYTU: ZŠ NA DLOUHÉM LÁNU V PROPŮJČENÉ TŘÍDĚ / v přízemí, blízko vchodu/ O DĚTI SE BUDOU STARAT NAŠE PÍ. UČITELKY. JE NUTNÉ RESPEKTOVAT PROVOZ A VÝUKU ŠKOLY:
RÁNO PŘÍCHOD OD 7,00 – ODPOLEDNE DO 17,00, KDY SE ŠKOLA UZAMYKÁ. DĚTI BUDOU PŘICHÁZET I ODCHÁZET HLAVNÍM VCHODEM /vchod z ulice/, KDE BUDE UMÍSTĚN DOČASNÝ ZVONEK PRO NAŠI MŠ, DOBU VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ JEŠTĚ UPŘESNÍME.
STRAVOVÁNÍ: ZAJISTÍ ZŠ, NUTNO VYPLNIT PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ, KT. OBDRŽÍTE V MŠ
STRAVNÉ PRO DĚTI DO 6 LET JE 39,-Kč /svač. 8,- oběd 24,- svač. 7,-/
STRAVNÉ PRO DĚTI OD 7 LET JE 42,-Kč /svač. 9,- oběd 26,- svač. 7,-/
PENÍZE ZA STRAVNÉ BUDEME VYBÍRAT HOTOVĚ V MŠ VE DNECH 16. A 17. 6. 2015 /PROSÍME PŘESNOU SUMU/.
V PŘÍPADĚ ODHLÁŠKY OBĚDŮ /např. z důvodu nemoci dítěte/, UVEĎTE NA PŘIHLÁŠKU ČÍSLO VAŠEHO ÚČTU.

V PRAZE DNE 27. 4. 2015

Bc. Eva Fulínová ředitelka školy

 

FASÁDA BUDOVY MŠ


PRÁCE BUDOU ZAHÁJENY V ÚTERÝ 5. 5. 2015, STAVEBNÍ PROSTOR BUDE ODDĚLEN PLOTEM /OHRADOU/, PROVOZ ŠKOLY NEBUDE PROBÍHAJÍCÍMI PRACEMI VÝRAZNĚ NARUŠEN. RODIČE, PŘESTO VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST BEZPEČNOSTI DĚTÍ PŘI POHYBU VENKU ZEJMÉNA PŘI PŘÍCHODECH A ODCHODECH. DODRŽUJTE, PROSÍM, ZÁKAZ VSTUPU ZA OHRADU, TEDY DO PROSTORU STAVENIŠTĚ. DĚKUJEME.

 


VÁŽENÍ RODIČE,
V PÁTEK 19. 6. 2015 PO 13,00 PROBĚHNE STĚHOVÁNÍ VĚCÍ Z BUDOVY ŠKOLY. ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE SI TENTO DEN, POKUD JE TO MOŽNÉ, NECHALI DĚTI DOMA NEBO JE VYZVEDLI PO OBĚDĚ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI.

 
 

 

AKTUALITY

 

LEDEN 2019

V prvním lednovém týdnu projdou naši školku Tříkrálové průvody…

V pátek 11. 1. pojedou děti ze třídy Veverek do Rudolfina na pořad Ouška Hoboje.

V úterý 15. 1. nás navštíví divadlo hudební agentury Kubec - Špringlová s představením Plecha a Neplecha jdou do světa.

Ve čtvrtek 24. 1. uvidíme krátký program s hasiči, policií a popeláři, dozvíme se něco o fungování těchto složek…

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

PROSINEC

V úterý 4. 12. k nám přijede divadlo paní Hessové s pohádkou Andělé ze zapomenuté skříňky.

Ve středu 5. 12. dopoledne navštíví naši školku Mikuláš, čerti a andělé.

Ve středu 12. 12. půjdou děti z delfínů na vánoční koncert do ZUŠ Charlotty Masarykové.

Ve čtvrtek 13. 12. půjdou děti z delfínů do Rudolfina na pořad Hravá harfa.

V pátek 14. 12. navštíví naši školku studenti z gymnázia s vánočním programem.

V pondělí 17. 12. v 16. 30. se setkáme u vánočního stromku na zahradě naší školky. Čeká nás krátký program s koledami a rozsvěcováním stromečku.

V úterý 18.12. proběhne vánoční nadílka ve třídách.

Od soboty 22. 12. do úterý 1. 1. jsou v naší školce vánoční prázdniny.

LISTOPAD

V pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. jsou podzimní prázdniny, provoz školky bude omezen.

V úterý 20. 11. přijede divadélko Matěje Kopeckého s představením Medvěd Ťupínek.

Ve středu 28. 11. od 15 do 17 hodin budeme mít ve druhém patře školky
Adventní výtvarnou dílnu. Můžete si společně s dětmi vytvořit mikulášské drobnosti i vánoční dekorace a pochutnat si na dobrotách od pilných maminek a babiček…

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

ŘÍJEN

V úterý 2. 10. v 17:00 se koná třídní schůzka! Budeme volit nové členy SRPŠ, dozvíte se novinky o provozu školy, akcích a kroužcích na letošní školní rok…

Ve čtvrtek 11. 10. přijede k nám na zahradu paní chovatelka s živými kozami. Pozvánka ke stažení zde.

Ve čtvrtek 18. 10. nám divadlo DOKOLA zahraje pohádku O Budulínkovi.

Ve středu 24. 10. půjdou děti ze třídy Delfínků poprvé do Rudolfína na pořad Malé hudební řádění.

V pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. jsou podzimní prázdniny, provoz školky bude omezen.

Na akcích školy budou pořizovány fotografie, které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách, v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

ZÁŘÍ

Vítáme všechny malé i velké v novém školním roce!

A co nás čeká v září?

V úterý 18. 9. v 10:00 k nám přijede Divadlo Evy Hruškové s představením Šípková Růženka.

V úterý 25. 9. od 17 hodin bude na zahradě školy seznamovací táborák.
Opečeme si buřtíky, popovídáme a zasoutěžíme si… Přineste si uzeniny k opékání a pečivo, pokud chcete, také nakrájenou zeleninu a ovoce pro děti.
Čaj pro děti, kávu, tácky, hořčici a kečup zajistí školka. Za děti v průběhu akce odpovídají rodiče!
Prosíme, hlídejte si je, ať nemáme zbytečné úrazy!

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
web: Bc. Klára Šuvarská