MATEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÉM LÁNU

Naše školka

 
         
 
 

 
 
TEJTE NA STRÁNKÁCH NAŠÍ ŠKOLKY
 
Omlouváme se, webové stránky se upravují. 
 
O nás
NAŠE MOTTO: "Stonožka nám hlídá školku. Vidí kluka, vidí holku, jak přichází zvesela. S pláčem? To by nechtěla."
 

Školní vzdělávací program: "P U T O V Á N Í   S T O N O Ž K Y   Z A   P O Z N Á N Í M".

Hledáte přátelské prostředí? Pomáháme dětem při objevování nových cest, které vznikají především z vlastního prožívání a zážitků.

Třídy jsou zaměřeny na všestranný rozvoj, kde jsou zastoupeny veškeré výchovné oblasti napomáhající k přirozenému rozvoji osobnosti dítěte.

 
Aktuálně: 12.06.2019

LETNÍ ŠKOLIČKA - městský tábor - 08.07.2019 - 12.07.2019 v mateřské škole.

Téma "Cesta za dobrodružstvím".

"Téma letošního příměstského tábora je Cesta kolem světa inspirovaná seriálem Willy Fog i předlohou knihy Julese Verna Cesta kolem světa za 80 dní. My se chystáme objet svět za 5 dní naší Letní školičky. Zaměření bude globálně-vzdělávací a sportovní. Těšíme se na setání v červenci!"

 
Aktuálně: 28.05.2019

Vážení rodiče,
při zahradní slavnosti bude rovněž zapálen oheň, který byl z organizačních důvodů odložen. Věříme, že si odpoledne společně užijeme. Děkujeme za pochopení.
 
Aktuálně: 12.05.2019

Vážení rodiče,

třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí od školního roku 2019/2020 proběhne ve středu dne 5.6.2019 od 16:00hodin v mateřské škole Na Dlouhém lánu ve třídě Veverek (2.patro). Těšíme se na setkání.

ředitelka školy, Bc. Eva Fulínová
 
Aktuálně:
Přerušení provozu

Vážení rodiče,
v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání; a po projednání se zřizovatel

p ř e r u š u j i
provoz mateřské školy Na Dlouhém lánu v době letních prázdnin, ve dnech od 1.7.2019 do 31.8.2019 včetně.
Bc. Eva Fulínová, ředitelka školy
Aktuálně: 26.04.2019

"ČARODĚJNICKÝ OHEŇ"

Vážení rodiče,
plánované pálení čarodějnic ke dni
29.4.2019 se z organizačních důvodů i důvodů zákazu rozdělávání ohňů odkládá. Náhradní termín se včas dozvíte.

Děkujeme za pochopení

 
Aktuálně: 12.04.2019

LETNÍ ŠKOLIČKA JE JIŽ PLNĚ OBSAZENA - městský tábor - 08.07.2019 - 12.07.2019 v mateřské škole.

Téma "Cesta za dobrodružstvím".

 
Aktuálně: 08.04.2019

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na "Jarní a velikonoční dílnu ", která se koná 15. 4. od 15 do 17 hodin. Těšíme se na Vás, kolektiv mateřské školy.

Dílna je z části hrazena grantem městské části Praha 6, děkujeme za podporu.

 
Aktuálně: 26.03.2019
 
Aktuálně: 22.03.2019
ZÁPIS DO MŠ
http://www.jakdoskolky.cz/ - formuláře v elektronické verzi
 
Aktuálně: 06.03.2019
ZÁPIS DO MŠ
 
 
Aktuálně: 01.03.2019

LETNÍ ŠKOLIČKA - městský tábor - 08.07.2019 - 12.07.2019 v mateřské škole.

Téma "Cesta za dobrodružstvím".
Počet míst: 23

Letní školka čeká na všechny odvážné děti, které se nebojí vydat "Cestou za dobrodružstvím".
Čeká nás týden plný zábavy, napětí a dobrodružství.
Při případné nepřízni počasí využijeme třídy mateřské školy vybavené interaktivní tabulí, klavíry, lezeckou stěnou, hračkami a dostatkem výtvarného materiálu.
Okolo školky je krásná zahrada plná tajuplných skrýší, průlezek, pískovišť a dokonce i mlhoviště pro horké letní dny. Chystáme se opustit i brány školky.

Těšíme se na všechny odvážné dobrodruhy!!!

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Klusáčková

Informace LETNÍ ŠKOLKA - městský tábor
 
Aktuálně: 28.02.2019

PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE (nejen) PŘEDŠKOLÁKŮ
„JAK SE STÁT ÚSPĚŠNÝM ŠKOLÁKEM“
STŘEDA 27. 03. 2019 OD 17,00, VE TŘÍDĚ VEVEREK

NA SETKÁNÍ SE BUDEME ZABÝVAT:

 • PŘECHODEM DĚTÍ Z MATEŘSKÉ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
 • JAK SE NA NĚJ DOBŘE PŘIPRAVIT
 • ŠKOLNÍ ZRALOSTÍ
 • ZÁPISEM DO 1. TŘÍD
 • ODKLADEM POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A ŘADOU DALŠÍCH TÉMAT

O SVÉ ZKUŠENOSTI SE PŘÍJDOU PODĚLIT A DISKUTOVAT:
Mgr. Renata Riedlová (ředitelka Zš Na Dlouhém lánu)
Mgr. Jana Machová (učitelka 1. stupně Zš Na Dlouhém lánu)

Těšíme se na Vás.                                                      

Ředitelka Bc. Eva Fulínová a kolektiv učitelek.

 
Aktuálně: 20.02.2019

LETNÍ ŠKOLIČKA - městský tábor - INFORMACE BUDOU UVEŘEJNĚNY 01.03.2019

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali o připravující "letní školičce" konané 08.07.2019 - 12.07.2019 v mateřské škole.

Téma "Cesta za dobrodružstvím".
Počet míst: 23

 
Aktuálně: 11.02.2019

Mateřská škola Na Dlouhém lánu, Nechanského 3/589, 160 00 Praha 6
SETKÁNÍ PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ
 V ÚTERÝ 26. 2. 2019 OD 17,00 VE TŘÍDĚ VEVEREK

Předškolákem je dítě tehdy, pokud oslaví svoje šesté narozeniny do 31. 8. 2019 – v dubnu jej čeká zápis do školy.
Pokud máte doma předškoláka, srdečně vás zveme na setkání, kde se dozvíte všechny informace, které potřebujete vědět před zápisem do základní školy:

 • termín zápisů, stručný přehled škol, spádovost
 • připravenost dítěte na školu, jak ji mohu podpořit v konkrétních oblastech (myšlení, pozornost, řeč, grafomotorika, sociální kompetence…)
 • odklad školní docházky – kdo posoudí zralost dítěte a zprostředkuje odklad aj.

Na setkání jsou zváni i rodiče ostatních dětí.
Na setkání s Vámi se těší Jana Nermutová, speciální pedagog SPC při FMŠ Arabská, ředitelka Eva Fulínová a kolektiv učitelek.

 
Aktuálně: 10.02.2019

 
Aktuálně: 09.01.2019

SLEVA NA DANI! V případě, že budete požadovat po mateřské škole „POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU VČETNĚ MŠ PODLE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA, vydané podle ust. §38l odst. 2 písm. f)zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů dodržujte následující doporučení:

 • příslušný formulář najdete na webu školy na hlavní stránce, také v oddílu „platby nebo dokumenty ve škole“, lze i u pí. uč. na třídách
 •  vyplněný formulář předejte paní učitelkám na třídách
 • kolonku zaplacena částka ve výši … potvrzuje hospodářka školy /zákonný zástupce nevyplňuje/
 • potvrzený formulář obdržíte zpět do čtyř pracovních dnů na třídě Vašeho dítěte
 • na každé dítě lze uplatnit daňovou slevu pouze 1x, škola tedy potvrdí a vydá příslušný formulář na dítě pouze jednou
 • potvrzení formuláře neodkládejte a zajistěte si ho včas

Ke stažení potvrzení:

 
 
Aktuálně: 02.01.2019

LETNÍ ŠKOLIČKA - městský tábor

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali o připravující "letní školičce" konané 08.07.2019 - 12.07.2019 v mateřské škole.

Téma "Cesta za dobrodružstvím".
Počet míst: 23
Bližší informace budou uveřejněny v průběhu března 2019.

 
Aktuálně: 02.01.2019

Den otevřených dveří proběhne:
v dopoledním čase od 09:00 do 12:00 hodin
v odpoledním čase od 14:00 do 16:30 hodin
Pro rodiče s dětmi připravujeme v tento den od 15:00 do 16:30 hodin odpolední hernu. Budeme cvičit, tvořit, hrát si nebo si jen povídat a poznávat nové kamarády.

V tomto čase je možné dotazy týkající se zápisu komunikovat s paní ředitelkou.

Těšíme se na Vás kolektiv mateřské školy

 
Aktuálně: 21.12.2018
Vážení rodiče,
od čtvrtka 27.12.2018 do úterý 1.1.2019 bude v mateřské škole přerušen provoz. Sejdeme se ve středu 2.1.2019.
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a v Novém roce mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
 
Aktuálně: 8.12.2018
 
Aktuálně: 23.11.2018

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na "Adventní výtvarnou dílnu". Dílna se koná 28.11.2018 od 15 do 17 hodin. Dílna je z části hrazena grantem městské části Praha 6, děkujeme za podporu.

Těšíme se na Vás, kolektiv mateřské školy

Aktuálně: 05.11.2018
 
Aktuálně: 06.09.2018

Vážení rodiče dětí z Prahy 6,

městská část právě spouští další ročník projektu Aktivní město Praha 6, v jehož rámci finančně podpoří aktivní trávení volného času Vašich dětí.

 
Aktuálně: 04.09.2018 - ZMĚNA TERMÍNU SCHŮZKY (původní termín 25.09.2018 byl zrušen)

SCHŮZKA S RODIČI

Vážení rodiče,
zveme Vás na schůzku s rodiči konanou dne 02.10.2018 od 17,00 hodin v mateřské škole ve třídě Veverek /2 patro/.
Budou se projednávat provozní a organizační záležitosti:
: volba výboru SRPŠ
: zájmové kroužky
: akce konané v mateřské škole během roku
: aj.
        

Těšíme se na setkání

 
Aktuálně: 30.08.2018

Těšíme se na brzké shledání v novém školním roce 2018/2019. Začínáme 3. září.

kolektiv mateřské školy

Aktuálně: 25.05.2018
 
GDPR - informační memorandum MŠ
 

 

AKTUALITY

 

ČERVEN

V úterý 4. 6. čeká děti z Veverek a Delfínů seminář magistrátu Bezpečnost dětem - přijedou hasiči, policie a sanitka.

Ve čtvrtek 6. 6. pojedou děti z Veverek a Delfínů na celodenní výlet do Zeměráje u Kovářova.

Ve čtvrtek 12. 6. pojedou děti ze Žabiček a Ježečků na polodenní výlet do Zooparku Zájezd u Buštěhradu.

V úterý 18. 6. od 16:30 bude Zahradní slavnost s táborákem, písničkami a vítáním léta a s rozloučením s předškoláky.

Ve čtvrtek 20. 6. půjdou děti ze třídy Delfínů potěšit babičky a dědečky z Domova seniorů pásmem básniček a písniček.

V pátek 28. 6. končí letošní školní rok!

Všem velkým i malým přejeme
krásné léto a těšíme se na všechny
zase v září…

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

KVĚTEN

Ve čtvrtek 2. 5. k nám přijedou Zoubkové víly – studentky stomatologické fakulty a budou naše děti učit čistit zoubky. Doneste prosím dětem kartáčky na zuby!

V úterý 14. 5. půjdou děti ze třídy Delfínů
do Rudolfina na pořad Malý Orffestr.

Ve středu 15. 5. navštíví naši školku studenti z gymnázia s hudebně pohybovým programem Máme rádi zvířata.

Ve čtvrtek 16. 5. půjdou děti ze třídy Veverek do Rudolfina na pořad Hou hou – housle jdou.

V pondělí 20. 5. v 17 hodin pořádáme poslední přednášku pro rodiče – tentokrát o první pomoci – jak přežít ve zdraví léto s předškoláky. Přijede k nám zdravotník Pepa přímo ze záchranky.

Ve středu 29. 5. v 10 hodin oslavíme na naší školní zahradě DEN DĚTÍ společně s Inkou Rybářovou a s jejími písničkami.

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

DUBEN

Ve čtvrtek 4. 4. čeká třídu Delfínků návštěva městské knihovny.

Ve čtvrtek 4. 4. čeká třídu Veverek workshop "Záhony pro školky".

V úterý 9. 4. nám přijdou zazpívat a zahrát na své nástroje děti ze ZUŠ Ch. Masarykové

V pondělí 15. 4. od 15 do 17 hodinpořádáme jarní dílnu pro děti a rodiče - čeká nás společné tvoření velikonočních dekorací, malování vajíček i mlsání dobrot od pilných maminek…

Letošní fotografování tříd proběhne :
: v pondělí 15. 4. - Delfíni a Žabičky
: ve středu 17. 4. - Veverky a Ježečkové.

V úterý 16. 4. k nám přijede divadlo s pohádkou Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce.

Ve středu 17. 4. pojedou Delfínci za zvířátky do Toulcova dvora

V pondělí 29. 4. od 17 do 19 hodin bude na zahradě školky opravdový čarodějnický oheň s opékáním buřtů, létáním na koštěti a s mlsáním kouzelného ovoce a zeleniny od pilných maminek. Těšíme se na všechny malé i velké!

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

BŘEZEN

Naši předškoláci půjdou na návštěvu do první třídy – ve středu 6. 3. do ZŠ Na Dlouhém lánu, ve čtvrtek 14. 3. do ZŠ Červený vrch.

V úterý 13. 3. k nám přijede divadlo pana Sochora s představením Trosečník.

V pátek 22. 3. půjdou děti ze tříd Delfínků a Veverek společně do Rudolfina na pořad Zvířátka

V úterý 26. 3. pořádáme Den otevřených dveří pro nově přijímané děti a jejich rodiče…Od 15:00 do 16:30 bude otevřena dílnička a herna pro tyto děti.

Ve středu 27. 3. opět zvemevšechny rodiče na přednášku – paní ředitelka Renáta Riedlová a paní učitelka Jana Machová nám dají informace o nástupu dětí do základní školy, školní zralosti a odkladu školní docházky.

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

ÚNOR

V úterý 5. 2. přijede do naší školky několik živých slepiček.

Ve čtvrtek 14. 2. pořádáme Masopustní karneval. Prosíme, děti přiveďte do tříd už oblečené v maskách…

V týdnu od 18. do 22. 2. jsou jarní prázdniny. V těchto dnech bude naše školka mít omezený provoz.

V úterý 26. 2. v 17:00 pořádáme přednášku pro rodiče. Přijede k nám paní psycholožka a vysvětlí specifika předškolního věku, zásady předškolní přípravy a diagnostiku školní zralost.

Ve středu 27. 2. k nám přijede zahrát a zazpívat Kabaret paní Matějcové.

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

LEDEN 2019

V prvním lednovém týdnu projdou naši školku Tříkrálové průvody…

V pátek 11. 1. pojedou děti ze třídy Veverek do Rudolfina na pořad Ouška Hoboje.

V úterý 15. 1. nás navštíví divadlo hudební agentury Kubec - Špringlová s představením Plecha a Neplecha jdou do světa.

Ve čtvrtek 24. 1. uvidíme krátký program s hasiči, policií a popeláři, dozvíme se něco o fungování těchto složek…

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

PROSINEC

V úterý 4. 12. k nám přijede divadlo paní Hessové s pohádkou Andělé ze zapomenuté skříňky.

Ve středu 5. 12. dopoledne navštíví naši školku Mikuláš, čerti a andělé.

Ve středu 12. 12. půjdou děti z delfínů na vánoční koncert do ZUŠ Charlotty Masarykové.

Ve čtvrtek 13. 12. půjdou děti z delfínů do Rudolfina na pořad Hravá harfa.

V pátek 14. 12. navštíví naši školku studenti z gymnázia s vánočním programem.

V pondělí 17. 12. v 16. 30. se setkáme u vánočního stromku na zahradě naší školky. Čeká nás krátký program s koledami a rozsvěcováním stromečku.

V úterý 18.12. proběhne vánoční nadílka ve třídách.

Od soboty 22. 12. do úterý 1. 1. jsou v naší školce vánoční prázdniny.

LISTOPAD

V pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. jsou podzimní prázdniny, provoz školky bude omezen.

V úterý 20. 11. přijede divadélko Matěje Kopeckého s představením Medvěd Ťupínek.

Ve středu 28. 11. od 15 do 17 hodin budeme mít ve druhém patře školky
Adventní výtvarnou dílnu. Můžete si společně s dětmi vytvořit mikulášské drobnosti i vánoční dekorace a pochutnat si na dobrotách od pilných maminek a babiček…

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

ŘÍJEN

V úterý 2. 10. v 17:00 se koná třídní schůzka! Budeme volit nové členy SRPŠ, dozvíte se novinky o provozu školy, akcích a kroužcích na letošní školní rok…

Ve čtvrtek 11. 10. přijede k nám na zahradu paní chovatelka s živými kozami. Pozvánka ke stažení zde.

Ve čtvrtek 18. 10. nám divadlo DOKOLA zahraje pohádku O Budulínkovi.

Ve středu 24. 10. půjdou děti ze třídy Delfínků poprvé do Rudolfína na pořad Malé hudební řádění.

V pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. jsou podzimní prázdniny, provoz školky bude omezen.

Na akcích školy budou pořizovány fotografie, které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách, v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

 

ZÁŘÍ

Vítáme všechny malé i velké v novém školním roce!

A co nás čeká v září?

V úterý 18. 9. v 10:00 k nám přijede Divadlo Evy Hruškové s představením Šípková Růženka.

V úterý 25. 9. od 17 hodin bude na zahradě školy seznamovací táborák.
Opečeme si buřtíky, popovídáme a zasoutěžíme si… Přineste si uzeniny k opékání a pečivo, pokud chcete, také nakrájenou zeleninu a ovoce pro děti.
Čaj pro děti, kávu, tácky, hořčici a kečup zajistí školka. Za děti v průběhu akce odpovídají rodiče!
Prosíme, hlídejte si je, ať nemáme zbytečné úrazy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
web: Bc. Klára Šuvarská