MATEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÉM LÁNU

Naše školka

 
         
 
 

 
 
TEJTE NA STRÁNKÁCH NAŠÍ ŠKOLKY
 
O nás
NAŠE MOTTO: "Stonožka nám hlídá školku. Vidí kluka, vidí holku, jak přichází zvesela. S pláčem? To by nechtěla."
 

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu, který jsme nazvali: "P U T O V Á N Í   S T O N O Ž K Y   Z A   P O Z N Á N Í M".

Hledáte přátelské prostředí? Pomáháme dětem při objevování nových cest, které vznikají především z vlastního prožívání a zážitků.

Třídy jsou zaměřeny na všestranný rozvoj, kde jsou zastoupeny veškeré výchovné oblasti napomáhající k přirozenému rozvoji osobnosti dítěte. 

Aktuálně: 06.07.2018
LETNÍ ŠKOLIČKA

Letos na naší letní školičce čeká na malé námořníky veliký celoškolkový oceán plný her, úkolů a zábavy pro kluky i holčičky.

Námořnická hymna: "My jsme malí námořníci"naleznete zde.

Námořnická rozcvička naleznete zde.

Jaké dobroty čekají po celý týden na námořníky zjistíte zde.

A takhle jsme si to užili :

 
Aktuálně: 29.05.2018

SETKÁNÍ RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Vážení rodiče,
zveme Vás na setkání rodičů nově přijatých dětí pro šk. rok 2018/2019, které se uskuteční v úterý 19. června od 16:00 hodin ve třídě Veverek /2. patro/.

Z důvodu nerušeného průběhu akce je přítomnost dětí nevhodná!     
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Eva Fulínová, ředitelka školy

 
Aktuálně: 25.05.2018
GDPR - informační memorandum MŠ
 
Aktuálně: 09.05.2018

Oznámení o rozhodnutí  přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ na Dlouhém lánu pro školní rok 2018 / 2019.

Oznámení o rozhodnutí  přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ na Dlouhém lánu k nahlédnutí zde.

 
Aktuálně: 08.05.2018

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy Na Dlouhém lánu v době letních prázdnin

Oznámení o přerušení provozu k nahlédnutí zde.

 
Aktuálně: 08.04.2018

Vážení rodiče,

dne 23. - 24.04.2018 bude probíhat na zahradě MŠ focení dětí a tříd. Focení se uskuteční v dopoledních hodinách.

Náhradní termín je stanoven na 25.04.2018. Děkujeme.

 
Aktuálně: 03.04.2018

MĚSTSKÝ  TÁBOR  2018
PIRÁTI A NÁMOŘNÍCI


Termín městského tábora : 9.7. – 13.7.2018
Cena městského tábora : 1900,-


Městský tábor je pořádán pro děti od 4 do 9 let. U 4letých dětí je podmínkou, aby již navštěvovaly MŠ.
Provoz MT je od 7,30 do 17 hodin.  
O děti budou pečovat 4 učitelky, kuchařka, uklízečka.
Termín odevzdání závazných přihlášek je do 15. 5. 2018.

Bližší informace ke stažení zde.

KAPACITA BYLA K 24.4.2018 NAPLNĚNA.

 
Aktuálně: 18.03.2018

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ  ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Vážení rodiče, 

zápis do naší mateřské školy pro školní rok 2018/2019 se uskuteční dne 2.5.2018 v době od 13:00 do 17:00 hodin. Podrobnější informace a potřebné formuláře naleznete na našich webových stránkách v sekci zápis do MŠ.


 

Mateřská škola Na Dlouhém lánu

Nechanského 3/589

PRAHA 6 – Vokovice

160 00

ms.nalanu@seznam.cz

tel. 235 361 674

www.naseskolka.cz

Formuláře - Žádost, Evidenční list, řádně vyplněné a podepsané oběma zákonnými zástupci, včetně originálu (ověřené kopie) lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce dne 2.5.2018 ředitelce mateřské školy Na Dlouhém lánu v  ředitelně školy v  přízemí budovy.  
Čas pro odevzdání dokumentů :
13:00 – 17:00 hodin
Další dokumenty potřebné k zapsání dítěte :
∙  rodný list dítěte
 doklad potvrzující trvalé bydliště dítěte
 občanský průkaz zákonného zástupce

Zápisový lístek k tisku.

Bc. Eva Fulínová, ředitelka MŠ

 
Aktuálně: 09.03.2018

Vážení rodiče,
14.3.2018 pořádáme jarní dílnu pro rodiče s dětmi. Čeká nás vytváření a práce s různými materiály, výroba dekorací k ozdobení jarního či velikonočního stolu, zdobení vajíček, aj. Společný čas si zpříjemníme při lahodné kávě. Těšíme se na Vás.

Dílna je z části financována grantem MČ Prahy 6. Děkujeme za podporu.

kolektiv mateřské školy

 
Aktuálně: 27.02.2018

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU PRO RODIČE NAŠICH PŘEDŠKOLÁKŮ
/DELFÍNI, VEVERKY/

TÉMA:  JAK SE STÁT ÚSPĚŠNÝM ŠKOLÁKEM
KDY:  PONDĚLÍ 19. 03. 2018 OD 17,00
KDE:  2. PATRO - TŘÍDA DELFÍNŮ

NA SETKÁNÍ SE BUDEME ZABÝVAT PŘECHODEM DĚTÍ Z MATEŘSKÉ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JAK SE NA NĚJ DOBŘE PŘIPRAVIT, ŠKOLNÍ ZRALOSTÍ, ZÁPISEM DO 1. TŘÍD A ŘADOU DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH TÉMAT, UVÍTÁME VAŠE DOTAZY K TÉMATU

O SVÉ ZKUŠENOSTI SE PŘIJDOU PODĚLIT A DISKUTOVAT, VÁŽENÉ PANÍ UČITELKY:
Mgr. JANA MACHOVÁ /UČITELKA 1. TŘÍDY ZŠ NA DLOUHÉM LÁNU/
Mgr. RENATA RIEDLOVÁ /ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY ZŠ NA DLOUHÉM LÁNU/
SOUČÁSTÍ BUDE I MALÉ OBČERSTVENÍ. TĚŠÍME SE NA VAŠI HOJNOU ÚČAST.
 
Aktuálně: 12.02.2018

Ke stažení potvrzení:

 
 
Aktuálně: ze dne 05.02.2018

Mateřská škola Na Dlouhém lánu Vás srdečně na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Koná se 27.3.2018.

Bližší informace naleznete zde.

 
Aktuálně: ze dne 22.12.2017

Kolektiv mateřské školy Vám přeje krásné poržití svátků vánočních, šťastný rok 2018. Těšíme se na Vás 2.1.2018.

 
Aktuálně: ze dne 06.12.2017

MAMINKY, TATÍNKOVÉ, BABIČKY I DĚDOVÉ A NAŠE MILÉ DĚTI,
V PONDĚLÍ
18. 12. 2017 OD 16,30 HODIN JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI NA VÁNOČNÍ SETKÁNÍ NA ZAHRADĚ NAŠÍ ŠKOLY
CO NÁS ČEKÁ:

  • UVÍTÁNÍ ŘEDITELKOU ŠKOLY
  • SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
  • KRÁTKÝ PROGRAM DĚTÍ
  • SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ KOLED

MŮŽETE SE TĚŠIT NA  OCHUTNÁVKU VÁNOČKY, A TAKÉ  CUKROVÍ OD PILNÝCH DĚTÍ, PANÍ UČITELEK, MAMINEK A BABIČEK. V NABÍDCE NEBUDOU CHYBĚT ANI TEPLÉ NÁPOJE /KÁVA, ČAJ, SVAŘENÉ VÍNO/. PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE UKONČEN V 16,15. DĚTI SE SEJDOU V ŠATNÁCH, RODIČE A PRARODIČE POČKAJÍ NA NÁŠ PŘÍCHOD VENKU U VÁNOČNÍHO STROMKU. ZA BEZPEČNOST DĚTÍ PO SKONČENÍ PROGRAMU ZODPOVÍDAJÍ JEJICH RODIČE!
TĚŠÍME SE NA VŠECHNY MALÉ I VELKÉ.                      

KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY

 
Aktuálně: ze dne 06.12.2017
LETNÍ  ŠKOLIČKA  2018

Téma:              „Piráti a námořníci“
Termín konání:  9.7. – 13.7.2018
Počet dětí: max. 32
Věkové složení:  4- 9 let
Podrobné informace v březnu 2018.      
     

Michaela Petráňová
 
Aktuálně: ze dne 20.11.2017

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na "Adventní výtvarnou dílnu". Můžete si společně s dětmi vytvořit mikulášské drobnosti i vánoční dekorace a pochutnat si na dobrotách od pilných maminek a babiček. Výtvarná dílna je z části hrazena z grantu MČ Praha 6. Děkujeme.

 
Aktuálně: ze dne 10.11.2017

Mateřská škola je zapojena do programu " Šablony pro MŠ " - vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ.

Název projektu : MŠ Na Dlouhém lánu_ŠABLONY I.

Projekt číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005452

 
Aktuálně: ze dne 07.09.2017

Vážení rodiče,
zveme Vás na společnou schůzi rodičů a přátel školy, která se uskuteční ve čtvrtek 21. září 2017 od 17,00 ve třídě Veverek /2. patro/.
Na programu bude:

  • informace ředitelky školy /školní řád, provoz školy, organizace školního roku, akce, povinná docházka dětí, školní vzdělávací program aj./
  • informace hospodářky /jídelníček, platby, omluvy dětí aj./
  • informace lektorů zájmových kroužků /náplň, platby, přihlašování dětí aj./
  • informace členů výboru SRPŠ /zpráva o hospodaření, rozpočet aj./
  • diskuse

Z důvodu nerušeného průběhu akce je přítomnost dětí nevhodná!     
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

kolektiv mateřské školy
 
 
 
Aktuálně: ze dne 30.07.2017
 

MĚSTSKÝ TÁBOR 2017 - "KOUZELNICKÉ LÉTO"

 

 

AKTUALITY

 

ČERVEN

V pátek 1. 6. půjde třída Delfínů do městské knihovny na pořad s autorským čtením a výtvarnou dílnou. Byl jednou jeden domeček.

V úterý 5. 6. jedeme na celodenní výlet do Farmaparku Blaník. Čeká nás křest zvířátka, prohlídka farmy, plnění úkolů Blanického desetiboje, dovádění na hřišti a trampolíně… Scházení dětí do 7:45, návrat po 15 hodině.

Ve čtvrtek 14. 6. půjdou třídy Delfínů a Veverek na dopolední výlet do Archeoparku Liboc.

Ve čtvrtek 14. 6. odpoledne budou besídky ve třídách Žabek a Ježků.

V pondělí 18. 6. budou besídky ve třídách Veverek a Delfínků, hned potom - v 16:30 začíná Zahradní slavnost s rozloučením s předškoláky a táborovým ohněm. Těšíme se na všechny!

V pondělí 25. 6. jde třída Veverek naposledy do opery – tentokrát na Čerta a Káču.

V pátek 29. 6. končí letošní školní rok!

Všem velkým i malým přejeme krásné léto a těšíme se na všechny zase v září…

KVĚTEN

Ve čtvrtek 3. 5. k nám přijede divadlo J. Paulíka s představením Já, písnička.

Ve středu 16. 5. navštíví naši předškoláci Ústřední městskou knihovnu na Mariánském náměstí.

V úterý 22. 5. půjdou děti ze třídy Delfínů potěšit babičky a dědečky z Domova seniorů pásmem básniček a písniček.

Ve středu 23. 5. k nám na školní zahradu přiveze tatínek Nelinky ze třídy Veverek opravdového koníka.

V úterý 29. 5. si zazpíváme s dětmi z hudební školy Ch. Masarykové, které nám přijdou zahrát na různé hudební nástroje.

Ve čtvrtek 31. 5. dopoledne oslavíme DEN DĚTÍ. Čekají nás hry a soutěže na zahradě a také malá odměna.

DUBEN

Ve čtvrtek 5. 4. půjdou děti ze třídy Delfínků do Rudolfína na program Hou hou – housle jdou

Ve středu 11. 4. k nám přijede divadélkoKrab s pohádkou Obrsyn

V pátek 20.4. pojedeme do planetária na pořad Anička a Nebešťánek. Prosíme o příchody dětí do 8:15!

V úterý 24. 4. od 17:00 chystáme na zahradě školky čarodějnický oheň s opékáním buřtů, létáním na koštěti a s mlsáním kouzelného ovoce a zeleniny od pilných maminek.

Těšíme se na malé i velké!

BŘEZEN

Ve čtvrtek 1. 3. půjdou děti ze třídy Delfínků do Rudolfína – tentokrát na HOBOJE

V úterý 6. 3. půjdou předškoláci na návštěvu do první třídy v ZŠ Na Dlouhém lánu, ve středu 14. 3. půjdeme do ZŠ Červený vrch.

V pondělí 12. 3. pojedou děti z Veverek
do státní opery na Baletní přípravku.

Ve středu 14. 3. od 15 do 17 hodinpořádáme jarní dílnu pro děti a rodiče - čeká nás práce s různými materiály, výroba dekorací, malování vajíček i mlsání dobrot od pilných maminek…

V úterý 20. 3. k nám přijede divadlo Kejklíř s pohádkou Haló, Jácíčku!

V úterý 27. 3. máme ve školce Den otevřených dveří pro nově přijímané děti a jejich rodiče.

Od 29. 3. do 2. 4. budou v naší škole
Velikonoční prázdniny.

ÚNOR

V pátek 2. 2. jsou Pololetní prázdniny.

V úterý 6. 2. k nám přijede divadélko Formela s představením Glórie z Indie…

Ve čtvrtek 8. 2. nás čeká interaktivní záchranářský program. Děti se seznámí se základy první pomoci, prohlédnou si sanitku a vyrobí si postavičku záchranáře Pepy.

V týdnu od 12. 2. má Praha 6 Jarní prázdniny. V těchto dnech bude mít školka omezený provoz.

Ve středu 28. 2. během dopoledne pořádáme Masopustní karneval. Prosíme, děti přiveďte do tříd už v maskách…

LEDEN

V prvním lednovém týdnu projdou naši školku Tříkrálové průvody…

Ve čtvrtek 4. 1. pojedou děti ze třídy Delfínků do Rudolfina na pořad Pelíšek plný bicích.

V pátek 12. 1. nás navštíví loutkové
divadlo s představením Zimní pohádka.

V úterý 23. 1. uvidíme divadelní pohádku pánů Uhlíře a Svěráka O Matějovi a Terezce.

V pátek 2. 2. jsou pololetní prázdniny.

PROSINEC

V úterý 5. 12. navštíví naši školku Mikuláš, čerti a andělé.

Ve středu 6. 12. půjdou předškoláci na Vánoční koncert do ZUŠ Charlotty Masarykové.

V pátek 8. 12. si zazpíváme se sborem Gymnázia Nad Štolou.

V pondělí 18. 12. v 16. 30. se setkáme
u vánočního stromku na zahradě naší školky.

Čeká nás rozsvěcování stromečku, vánoční říkanky, zpívání koled, dobroty od pilných maminek, horký čaj, svařené víno a vůbec čas plný vánoční pohody.

Ve středu 20. 12. přijede do školky Divadélko z pytlíčku s pohádkou O drakovi a s vánočními koledami.

Od soboty 23. 12. do pondělí 1. 1. jsou v naší škole vánoční prázdniny.

Přejeme všem klidné Vánoce a těšíme se na setkání v novém roce!   

LISTOPAD

Ve čtvrtek 2. 11. čeká starší děti program
MALÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY v 9:20 třída Veverek - lekce Malý zpracovatel odpadů
v 10:40 třída Delfínů - lekce Malý vodohospodář

V úterý 7. 11. přijede divadélko Matěje Kopeckého s představením Myška Terezka.

Ve středu 15. 11. půjdou děti ze třídy  Veverek z cyklu "Hurá do opery" na prohlídku Národního divadla. Spolu s prohlídkou uvidí i představení "Bastien a Bastienka".

V úterý 28. 11. od 15 do 17 hodin budeme mít ve druhém patře školky Adventní výtvarnou dílnu. Můžete si společně s dětmi vytvořit mikulášské drobnosti i vánoční dekorace a pochutnat si na dobrotách od pilných maminek a babiček…

Ve čtvrtek 30. 11. nás čeká promítání pořadů v nafouknuté kopuli Sférického kina, které přijede k nám do školky.

ŘÍJEN

V pondělí 2. 10. v 16:30 čeká malé i velké seznamovací táborák BRAMBORÁČEK – na zahradě školky si opečeme buřtíky, popovídáme, pohrajeme a splníme i pár bramborových úkolů.

V úterý 10. 10. půjdou děti ze třídy Delfínků do muzea v Kinského zahradách na interaktivní výstavu Život na statku.

V pondělí 23. 10. půjdou děti ze třídy Veverek poprvé do Opery.

Ve čtvrtek 26.10. a v pátek 27.10.jsou podzimní prázdniny, provoz školky bude omezen.

V úterý 31.10. v 10:00 nás čeká divadelní představení Veselé vaření.

ZÁŘÍ

V úterý 26. 9. v 10:00 k nám přijede Bářino toulavé divadlo s představením Strašidýlko Bačkůrka aneb „Jak se skamarádit“.

V úterý 26. 9. v 17:00 budou v naší škole TŘÍDNÍ SCHŮZKY!

Ve středu 27. 9. čeká děti ze třídy Delfínků první návštěva Rudolfina –
Malé Hudební řádění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
web: Bc. Klára Šuvarská