MATEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÉM LÁNU

Naše školka

 
         
 
 

 
 
TEJTE NA STRÁNKÁCH NAŠÍ ŠKOLKY
 
O nás
NAŠE MOTTO: "Stonožka nám hlídá školku. Vidí kluka, vidí holku, jak přichází zvesela. S pláčem? To by nechtěla."
 

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu, který jsme nazvali: "P U T O V Á N Í   S T O N O Ž K Y   Z A   P O Z N Á N Í M".

Hledáte přátelské prostředí? Pomáháme dětem při objevování nových cest, které vznikají především z vlastního prožívání a zážitků.

Třídy jsou zaměřeny na všestranný rozvoj, kde jsou zastoupeny veškeré výchovné oblasti napomáhající k přirozenému rozvoji osobnosti dítěte. 

Aktuálně: ze dne 31.03.2017

Vážení rodiče,

jste srdečně zváni na jarní velikonoční dílnu konanou dne 5.4.2017. Dílna je z části financována grantem získaným z MČ Praha 6. Děkujeme.

 
Aktuálně: ze dne 06.03.2017

 

Mateřská škola Na Dlouhém lánu

Nechanského 3/589

PRAHA 6 – Vokovice

160 00

ms.nalanu@seznam.cz

tel. 235 361 674

www.naseskolka.cz

Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně originálu (ověřené kopie) lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce dne 2.5.2017 ředitelce mateřské školy Na Dlouhém lánu v přízemí školy.

Čas pro odevzdání dokumentů :
9:00 – 17:00 hodin

Dokumenty potřebné k zapsání dítěte :
 rodný list dítěte
 doklad potvrzující trvalé bydliště dítěte
 občanský průkaz zákonného zástupce

Bc. Eva Fulínová, ředitelka školy

Bližší informace naleznete zde.

 
Aktuálně: ze dne 10.02.2017 JIŽ PLNĚ OBSAZENO!

MĚSTSKÝ TÁBOR 2017 - "KOUZELNICKÉ LÉTO" - KAPACITA BYLA JIŽ PLNĚ OBSAZENA!

Termín městského tábora : 10.7. – 14.7. 2017
Cena městského tábora : 1850.-

Městský tábor je pořádán pro děti od 4 do 10 let. U 4letých dětí je podmínkou, aby již navštěvovaly MŠ.
Provoz MT je od 7,30 do 17,30 hodin  ( ranní příchod lze individuálně dohodnout).
O děti budou pečovat 2 učitelky, kuchařka, uklízečka.
Termín odevzdání závazných přihlášek je do 15. 5. 2017.
Termín splatnosti je do 31. 5.2017  ( platba bude bezhotovostně na účet č. 7031061/0100, vs72017+jméno dítěte).
Storno poplatky: Při odhlášení dítěte 15 dní před začátkem MT se storno poplatek účtuje 75% z ceny za provoz MT. Stravné se vrací celé, tj. 100.- kč/den. Při pozdějším odhlášení se storno poplatek účtuje 100 % z ceny. Stravné se vrací celé, tj.100.- kč/den. Řádné odhlášení dítěte se provádí vždy písemnou formou.

U dětí z jiných MŠ požadujeme ofocený evidenční list potvrzený lékařem o zdravotní způsobilosti dítěte.
U školních dětí požadujeme potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte.
Povinností zákonných zástupců je odevzdat při nástupu řádně vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.

Kontaktní osoba:
Bc. Michaela Petráňová, 728220772, 235361674, mpetranova@centrum. cz

Kouzelnická škola  má dvě třídy mateřské školy vybavené interaktivní tabulí, klavíry, lezeckou stěnou, samozřejmě hračkami a dostatkem výtvarného materiálu.
Okolo školy je magická zahrada plná tajuplných skrýší, průlezek, pískovišť a dokonce i kouzelný vodotrysk na osvěžení malých kouzelníků. Na zahradě budou stát dva čarodějné stany, které si kouzelníci sami vyzdobí.
Čeká nás kouzelné léto, kde se každý pilný žák naší kouzelnické školy naučí základy čar a kouzel, vařit různé čarovné lektvary, létat na koštěti, zpívat čarodějnickou píseň a plno dalších tajemných kouzelnických činností. Věříme, že kouzelné léto v naší  MŠ zaujme a pobaví děti velké i malé. Těšíme se na všechny budoucí kouzelníky!!!

Přihlášku spolu s ostatními dokumenty naleznete zde.

 

Projekt podpory účastníků letního provozu mateřských škol formou individuální dotace :

Bližší informace naleznete zde.

Formulář žádosti o dotaci ke stažení zde.

 

 
Aktuálně: ze dne 07.02.2017
 
Aktuálně: ze dne 07.12.2016

POMÁHÁME - ZÁCHRANNÉ SLOŽKY ČESKÉ REPUBLIKY.

Připojili jsme se k akci a pomáháme dětem při krizových situacích. Jedná se o sbírku PLYŠÁKŮ pro dobrovolné hasiče nebo zdravotnickou záchrannou službu. Ti předají hračky dětem například při dopravních nehodách, čímž zmírní dopady na dětskou psychiku. 

kolektiv MŠ

 
Aktuálně: ze dne 05.09.2016

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,
zveme Vás na společnou schůzi rodičů a přátel školy, která se uskuteční ve čtvrtek 22. září 2016 od 17,00 ve třídě Veverek /2. patro/.
Na programu bude:

  • informace ředitelky školy, hospodářky, lektorů zájmových kroužků
  • informace členů výboru SRPŠ
  • diskuse
  • informace pí. učitelek na třídách

Z důvodu nerušeného průběhu akce je přítomnost dětí nevhodná! Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Eva Fulínová a kolektiv MŠ

: Zápis ze schůzky rodičů ze dne 22.09.2016 ke stažení zde.


 

AKTUALITY

 

DUBEN

Ve středu 5. 4. od 15 do 17 hodin
pořádáme jarní dílnu pro děti a rodiče - společné tvoření pro malé i velké, malování vajíček, jarní dekorace i mlsání dobrot od pilných maminek…

V úterý 11. 4. přijede do naší školky divadélko Evy Hruškové s představením AHOJ SVĚTE!

V úterý 18. 4. naši školku počtvrté navštíví Zoubková víla.

Ve dnech 25. a 26. 4. se budou děti ze všech tříd postupně fotit ve fotografickém ateliéru.

ZMĚNA TERMÍNU FOTOGRAFOVÁNÍ :

VEVERKY - 3.5.2017

JEŽCI - 9.5.2017

Ve čtvrtek 27. 4. naši školku popáté
navštíví Zoubková víla.

BŘEZEN

Ve středu 1. 3. půjdou předškoláci na návštěvu do první třídy v ZŠ Na Dlouhém lánu

V úterý 7. 3. nás čeká divadelní představení Skřítky krmit povoleno.

V pátek 10. 3. půjdou předškoláci na návštěvu do první třídy v ZŠ Červený vrch.

V úterý 14. 3. naši školku potřetí navštíví Zoubková víla.

V úterý 28. 3. od 9 do 11:30 a od 14 do 17 hodin pořádáme Den otevřených dveří pro nově přijímané děti a jejich rodiče…Od 15 do 17 hodin bude v dolních třídách otevřená dílnička a herna pro tyto děti.

Na Štefánikovu hvězdárnu na interaktivní program ASTROHRÁTKY pojedou :
ve středu 29. 3. děti ze třídy Delfínků,
ve čtvrtek 30. 3. děti ze třídy Veverek.

ÚNOR

Výukový cyklus "Čistíme si zoubky". Program začíná ve čtvrtek 2.února.

V pátek 3. února jsou pololetní prázdniny, v týdnu od 6. února má Praha 6 jarní prázdniny.  Škola bude mít omezený provoz.

V úterý 14. února k nám opět přijede Zoubková víla.

Ve čtvrtek 16. února nás čeká interaktivní ekologický program Zima se zvířátky.

V úterý 21. února uvidíme představení divadelní společnosti Ivy Hessové "Zlatovláska".

Ve čtvrtek 23. února během dopoledne pořádáme Masopustní karneval. Prosíme, děti přiveďte do tříd už v maskách…

27.února vyrážíme opět za kulturou, Hurá do opery tentokráte "Baletní začátky".

LEDEN

V prvním lednovém týdnu projdou naši školku Tříkrálové průvody…

V pondělí 9. 1. pojedou děti z Veverek do opery na Prodanou nevěstu.

V úterý 17. 1. nás navštíví divadlo „Do světa“ s představením Ve zdravém skřítkovi zdravý duch.

Ve čtvrtek 26. 1. pojedou děti z Delfínů do Rudolfina na pořad Hravá harfa.

V pátek 3. 2. jsou pololetní prázdniny.

PROSINEC

Ve čtvrtek 1. 12. v 9:30 si Delfíni a Veverky zazpívají se sborem Gymnázia Nad Štolou.

V pondělí 5. 12. navštíví naši školku Mikuláš, čerti a andělé.

Ve středu 7. 12. půjdou Delfíni na Vánoční koncert do ZUŠ Charlotty Masarykové.

Ve středu 14. 12. v 10:00 přijede do školky divadelní soubor Pruhované panenky s představením Vánoční putování s anděly.

Ve středu 14. 12. v 16. 30. se setkáme u vánočního stromku na zahradě naší školky.

Čeká nás rozsvěcování stromku, vánoční říkanky, zpívání koled, dobroty od pilných maminek, horký čaj, svařené víno a vůbec čas plný vánoční pohody.

Od pátku 23. 12. do neděle 1. 1. jsou v naší škole Vánoční prázdniny. Těšíme se na setkání v novém roce!

LISTOPAD

V pondělí 14. 11. v 17:00 vyrazí od naší mateřské školy lampiónový průvod pro děti s rodiči – půjdeme za Bílou paní do lesa na Červený vrch…

V úterý 22. 11. v 9:30 uvidíme divadelní představení HRÁTKY S ODPADKY Divadélka z pytlíčku.

Ve středu 23. 11. půjde třída Delfínků do Rudolfína na pořad Pelíšek plný bicích.

ŘÍJEN

V pondělí 3. 10. brzy ráno pojedou děti ze třídy Veverek do opery.

Ve čtvrtek 6. 10. čeká třídy Delfínků a Veverek
návštěva ekologů s programem ŽIVOT STROMU. Program proběhne na školní zahradě.

Ve středu 12. 10. navštíví naši školku soubor Jany Matějcové s představenímPODZIME, PODZIME.

V úterý 18. 10. pojedou Delfínci do Rudolfína na „Malé hudební řádění.“

Ve středu 19. 10. od 15 do 17 hodin proběhne Podzimní výtvarná dílna pro děti a rodiče: čeká nás společné tvoření z přírodních i jiných materiálů, povídání i mlsání dobrot od pilných maminek…

Od středy 26. 10. do neděle 30. 10. budou
podzimní prázdniny. (provoz školy bude omezen).

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
web: Bc. Klára Šuvarská